Länkar

Alla Kvinnors Jour

Kvinnofridslinjen.se - 020-50 50 50 (Öppet dygnet runt)

- En nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och våld. Även för anhöriga.

 

Unizon.se

- Riksorganisation för över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter.

 

Origostockholm.se

- Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld.

 

Voovhem.wordpress.com

- Voov hjälper till att placera ditt husdjur i ett tillfälligt jourhem om du inte får ta med det till det skyddade boendet.

 

Maskrosbarn.org

- Maskrosbarn är en barnrättsorganinsation som stödjer barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

 

Boj.se

- Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

 

Umo.se

- För unga mellan 13-25 år, svarar på frågor om sex, hälsa och relationer.

 

Killfrågor.se

- Riktar sig till killar. Drivs av män för jämnställdhet.

 

Räddabarnen.se

- Jobbar för barns rättigheter och hjälper barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

 

Tjejjouren.se

- Riktar sig till tjejer i åldrarna 12-20 år.

 

Bris.se

- Barnensrätt i samhället, för dig under 18 år.

 

HBTQkojan.se

- Homo, bi, trans eller queer mellan 13-25 år.

 

RFSL.se

- Riksförbund för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

 

Q-jouren.se

- För kvinnor i missbruk.

 

 

AKUT HJÄLP

 

Nödstituation: Ring 112

Är du i behov av skyddat boende? Ring socialtjänsten i din kommun eller stadsområde.

Om Alla kvinnors jour

 

Alla kvinnors jour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

Org.nr.802496-6866

Skänk en gåva:

SWISH: 1234 642 757

Bankgiro: 5035-8373

 

Ange: namn, personnummer och mejl i meddelande.

 

Kontakta oss:

Epost: info@allakvinnorsjour.se

www.allakvinnorsjour.se

Copyright @ All Rights Reserved