Om oss

Alla Kvinnors Jour

Vi strävar efter att med samarbete och spridning av kunskap, förändra samhället till ett jämnlikt sådant fritt från våld.

Vi vill motverka våld i allmänhet och våld i nära relationer i synnerhet.

Vi är religöst och partipolitiskt obundna.

 

Alla Kvinnors Jour är medlemmar i riksorganisationen Unizon. De erbjuder fortbildningar och medlemsmöten som vi aktivt deltar i.

 

Vår styrelse består av både män och kvinnor. Med samlade erfarenheter och kunskaper av kvinnojour, missbruk och psykiatri, föreningsarbete med ungdomar, fosterfamilj, kontaktmannaskap, personlig assistans och mycket mer.

 

Vår arbetsmodell är förebyggande arbete, hantering av aktuell kris och uppföljning.

 

 

 

Vänligen,

Styrelsen

Alla Kvinnors Jour

Copyright @ All Rights Reserved